Skip navigation

Special automatstålstål


SwissCut®
Högkvalitativt automatstål som erbjuder betydligt lägre tillverkningskostnader. Som tillverkare av precisionskomponenter i CNC-fleroperationsmaskiner vet du hur viktiga toleranser och släta ytor är. Men du vill också hålla bearbetningstiderna korta och minimera verktygsslitage. Kvaliteten på de material som bearbetas är därför av avgörande betydelse. Försök att förbättra produktiviteten genom att använda skärhastigheter på mer än 100 m/min på artiklar tillverkade av konventionella automatstål kommer att leda till en betydande försämring av verktygslivslängden. Om du eftersträvar både snabba bearbetningstider och längre verktygsliv bör du arbeta med Steeltecs SwissCut® material. Att använda SwissCut® innebär lägre kostnader per artikel i kombination med maximal produktivitet och lönsamhet.

Datasheet SwissCut®