Sätthärdningsstål


ESP 65
Ett sätthärdningsstål som säkerställer tillförlitlighet i tillverkningsprocessen och kostnadsfördelar
ESP 65 är ett material som har skräddarsytts för användning med dagens avancerade bearbetningsteknik. Det utvecklades som ett seghärdningsstål specialiserat för goda bearbetbarhetsegenskaper. När det gäller dess skärbarhet är ESP 65 vida överlägsen både 16MnCr5 och 16MnCrS5. Fördelarna med ESP 65 kommer verkligen i fokus vid svarvning av delar som kräver betydande andel bearbetning och/eller har en utmanande geometri och måste tillverkas kostnadseffektivt. Dess utmärkta skärbarhetbarhet innebär att bearbetningstiderna förkortas och verktygens livslängd förlängs. Resultatet: lägre processkostnader och ökad produktivitet. ESP 65 är det sätthärdade stål från Steeltec som kan hjälpa dig att uppnå rationaliserade produktionsprocesser, förbättrad produktkvalitet och långsiktiga kostnadsbesparingar. 

Datasheet ESP 65