Höghållfasta specialstål


ETG®
Höghållfasta specialstål för tekniskt komplexa delar och processer.
Med komponenter som blir allt mer komplexa i sin design och med tillverkningsprocesser allt mer sofistikerade blir det allt viktigare att hitta rätt stållösning. Steeltecs ETG® stål har både hög hållfasthet och hög seghet även i det levererade tillståndet. ETG® stål visar också enastående bearbetbarhet. Med god spånbrytning, ökad livslängd på verktyg och en hög jämnhetsgrad i materialegenskaperna över tid erbjuder dessa stål en gränslös potential för att utforma optimerade komponenttillverkningsprocesser. Den högre kostnaden för dessa högkvalitativa material kompenseras mer än väl av de kostnadsbesparingar som uppnås under tillverkningsprocessen. Reducerade produktionsstopp möjliggör längre produktionscykler och bearbetning vid obemannade skift. Valet att arbeta med Steeltecs högpresterande ETG® stållösningar ger dig bästa möjliga förutsättningar att befästa, stärka och utöka din marknadsposition.

Datasheet ETG® 88-100

 

HSX®
Höghållfast stål för komponenter med hög belastning.
HSX® stålet som Steeltec levererar till sina kunder kombinerar redan hög hållfasthet och hög seghet. Dessa egenskaper kan justeras noggrant för att möta dina specifika tillverkningskrav och applikationsbehov. HSX® stål från Steeltec kännetecknas av utmärkt skärbarhet. Eftersom de producerar kortbrytande spån när de bearbetas, verktygens livslängd är betydligt längre än den som uppnås när man använder seghärdningsstål i standardutförande. HSX® stål är den högpresterande stållösningen för företag som vill tillverka precisionsdelar för tunga applikationer, eller som försöker förkorta produktionstider och minska reservdelskostnaderna. Med tillverkningskostnader som nu står för upp till 85 % av totalkostnaderna är det meningsfullt att fokusera på minskade tillverkningskostnaderna i stället för att försöka sänka utgifterna genom att köpa in billigare material. Jämfört med vanliga Q+T-stål erbjuder HSX® stål från Steeltec kostnadsfördelar längs hela produktionsprocesskedjan, eftersom de är färdiga att använda och ytterligare operationer som härdning, riktning, slipning och gradning inte är nödvändiga..

Datasheet HSX® 110/130/Z12

Datasheet HSX® Z10

Datasheet HSX® 90