Höghållfasta kallformningsstål


ETG® 25
Stålsorten för kallformning
Trots en initial styrka liknande den i DIN-egenskapsklass 8.8 har ETG® 25 utmärkta kallbearbetningsegenskaper. Det finns därför inget behov av värmebehandling eller andra efterbearbetningsoperationer såsom riktning och rensning. ETG® 25 är den självklara stålsorten när mycket goda kallformnings-, bocknings- och svetsegenskaper krävs. Med ETG® 25 minskar du kostnaderna och ökar din konkurrenskraft.

Datasheet ETG® 25