Tillverkningsprocesser

Kalldragning
Stångdragning är en deformeringsprocess av kall bulkvara, i vilken tvärsnittet av en stång reduceras genom plastisk deformation av att dra det valsade och blästrade materialet genom en dragskiva. Eftersom dragning är en metallformningsprocess, uppvisar de kalla stålprodukterna som produceras med denna teknik en ythärdning. Efter dragning riktas stängerna i en riktmaskin genom att utsätta dem för flera böjningsprocesser för att tar bort spänningarna i materialet.

Skalsvarvning
Skalsvarvning är en bearbetning där men genom svarvning avlägsnar material från en rundstång. Genom dragning kan producera ett antal olika tvärsnitt, skaladesvarvade produkter är alltid rundstång. Fördelen med skalsvarvning är att ytan på stången nästan är helt fri från billetdefekter från och glödskal. Både draget och skalsvarvat blankstål kan slipas och poleras för att få en ännu bättre ytkvalitet och ännu större dimensionell noggrannhet.  

Värmebehandling
För speciella kundkrav och anpassade applikationer kan våra blankstålprodukter värmebehandlas. Under en gasatmosfär kan vi utföra avspänningsglödgning, mjuka och sfäriska glödgning samt normalisering i temperaturområdet från 560 °C till 900 °C. För de högsta hållfasthetskraven, kan vi seghärda i vår ”single-bar” anläggning. I denna anläggning kan vi justera mekaniska-tekniska egenskaper som inte kan uppnås med konventionell process.