Utveckling - Partnerskap OptProKomp

Optimerad processkedja för tillverkning av kundspecifika materialegenskaper för maskin- och systemkomponenter med extrema belastningar.

Inom nästan alla industrisektorer leder ekonomiska mål som ökad produktivitet, optimerad energi- och resurseffektivitet, i kombination med viktoptimerade konstruktioner och komponenter, till ständigt ökande effektivitetskrav och därmed till allt högre statiska och dynamiska påkänningar. För att möta kraven i olika applikationer tillsammans med utformningen av komponenter, blir sådana krav som optimalt anpassade stålsorter allt viktigare.  

I ett gemensamt projekt med VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH, FH Münster (Institutionen för maskinteknik) och Eichlager Rollen GmbH arbetar Steeltec GmbH med forskning och optimering av en processkedja för tillverkning av komponenter för maskin- och anläggningsteknik för extrema statiska och dynamiska belastningar. Innovativ termiskt och mekaniskt optimerad varmformning, anpassad till komponentens önskade materialegenskaper och tillverkningsprocess medför att tillverkaren, med betydligt minskad energitillförsel, att producera stål med optimal struktur och egenskaper anpassade till applikationens krav. Deras användande i konstruktion och maskinteknik möjliggör produktion av mycket högt belastade komponenter med betydligt längre livslängd.  

Det gemensamma projektet stöds av Europeiska unionen och delstaten Nordrhein-Westfalen.

Mer information om projektet

Contact

Guido Olschewski
Emmenweidstrasse 72
CH-6020 Emmenbrücke

Phone: +41 41 209 56 19
E-Mail senden