Personal med entreprenörsanda

Vårt företag är unikt. Det som särskiljer oss är alla otaliga beslut och handlingar som våra engagerade medarbetare fattar varje dag – när vi pratar med kunder, arbetar på verkstadsgolvet, när vi kommunicerar i möten och på det sätt på vilket våra produkter levereras till våra kunder.  

På Steeltec värdesätter vi mångfalden av vår arbetskraft – en arbetsstyrka där varje medarbetare är engagerad i våra gemensamma mål. Anställda på Steeltec vill göra mer än att bara spela en roll, de vill utveckla och utveckla sina karriärer. De är förberedda och kan ta ansvar och tänka och agera individuellt samtidigt som de alltid arbetar tillsammans för att nå framgång som ett team. Vi tror på att kraften i att arbeta som ett team är större än prestationer av ett fåtal individer. På Steeltec producerar lagarbete excellens, eftersom det kombinerar skicklighet, entusiasm och hårt arbete av alla medlemmar i en mångsidig grupp.

Contact

Emmenbrücke
Erika Risi
Phone +41 41 209 5231

Düsseldorf
Daniela Dietmann
Tel. +49 211 9572 2134

Boxholm
Anneli Skogsberg
Phone +46 142-55161

Nørresundby
Brian Nielsen
Phone +45 40318211

Turkey
Zafer Taylan
Phone +90 262 678 38 00