Produkt- och tjänsteportföljen

Steeltec är en av Europas ledande tillverkare av kalldraget stål. Med sitt fokus på höghållfasta specialstål och speciella automatstål har Steeltec etablerat sig som en viktig partner för fordons-, hydraul- och maskinteknikindustrin.  

Högpresterande stållösningar
På Steeltec har vi ett nära samarbete med kunder, leverantörer och forskningsinstitutioner för att utveckla den bästa stållösningen för en specifik applikation. Med hjälp av vår expertis i material och processer kan vi maximera kundernas fördelar genom förbättrad produktivitet, mindre materialspill, lägre kostnader per artikel och komponenter med lägre vikt. På Steeltec analyserar vi alla stadier av bearbetningskedjan: från ståltillverkningen och produktionsprocessen, till komponentbearbetning och den slutliga driftsättningen av delen i kundens system.  

Globalt försäljnings- och servicenätverk
Steeltecs material- och applikationsspecialister ger support till företagets kunder runt om i världen, och hjälper dem att förbättra och optimera sina bearbetningsprocesser och produkter. Steeltec använder Swiss Steel Group-koncernens globala distributionsnät för att säkerställa korta ledtider och leveranser av sina specialstållösningar till sina kunder. Vi kan också hjälpa kunder att implementera JIT- lösningar.