Integrerat Ledningssystem

Nuförtiden är företag exponerade för en mycket dynamisk marknad och affärsmiljö. Att manövrera i marknad som karaktäriseras av ständigt förkortade cykler, att förutsätta sociala och ekonomiska trender är ofta en väldigt utmanande uppgift. Kraven för ett ledningssystem, standarder och förordningar blir mera komplexa. Att försäkra att vi möter krav och förväntningar för våra partner, har vi ett process-orienterat ledningssystem i vår affärskultur. De primära målet var inte att enkelt reda ut relevant standardkrav, utan att bygga en modell för hela verksamheten och på så sätt skapa ett omfattande ledningssystem som uppmuntrar oss att tänka i termer av dynamiska processer snarare än styva strukturer.

Vårt intregerade Ledninssystem tar internationella standarder och interna guidelines ifrån vår koncern i beaktande.Det inkulderar följande standrader:

  • IATF 16949
  • ISO 9001
  • ISO 50001
  • ISO 14001
  • alla relevanta och  legal norms and regulations
  • Health & Safety - Standards Swiss Steel Group

Contact:

Guido Olschewski

Phone: +41 41 209 56 19
E-Mail senden

Certifications