Vision

Steeltec´s mål är att utveckla bästa möjliga stållösning för den specifica applikationen.  Genom att använda vår kunskap inom material, materialprocesser och vår expertis i modern simulering och beräkningsverktyg, vi strävar efter att kontinuerligt förbättra produktionen och tekniska egensakper för våra stållösningar.

Technologiskt ledarskap – Vår vision för framtiden!
Special stållösningarna vi utvecklar på Steeltec ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder tekniskt avancerade och kostandseffektiva alternativ till konventionella material. Vi arbetar för att stärka  våra kunders konkurrenskkraft på marknaden och göra deras produktion av komponenter  mera ekonomisk och stärka deras långsiktiga konkurrenskkraft.

*Contributing ideas
Steeltec’s motto ‘*Contributing ideas’ summerar dem mervärden som vi skapar för våra kunder. Vi tänker på hela värdekedjan: från materialutveckling till processerna och användningen för våra kunder. Som expert i en globaliserad ekonomi, förstår vi vikten av, tillgänglighet, kostnadeffektivitet, hållbarhet och säkerhet när vi bedömer framtida marknadsbehov.