Skip navigation

Integreret styringssystem

Nutidens virksomheder er udsat for meget dynamiske markeder og forretningsmiljø. Med markeder, der er kendetegnet ved stadig kortere cyklusser, er det ofte en meget udfordrende opgave at forudsige fremtidige sociale og økonomiske tendenser. Som følge deraf bliver kravene til styringssystemer og de tilhørende standarder og forskrifter mere komplekse. For at sikre, at vi imødekommer vores interessenters forventninger og behov, har vi integreret et procesorienteret styringssystem i vores forretningskultur. Det primære mål var ikke blot at kortlægge indholdet af relevante individuelle standardelementer, men at opbygge en model for hele virksomheden og således skabe et omfattende styringssystem, der opfordrer os til at tænke i dynamiske processer snarere end i stive strukturer.

Vores integrerede styringssystem tager højde for internationale standarders specifikationer og vores koncerns interne retningslinjer. Disse inkluderer følgende regelsæt:

  • IATF 16949
  • ISO 9001
  • ISO 50001
  • ISO 14001
  • Alle relevante og bindende juridiske normer og forskrifter
  • Sundhed og sikkerhed - SCHMOLZ + BICKENBACHs standarder