Skip navigation

Tjenester i Düsseldorf

Ud over vores omfattende produktsortiment er vores produktionsfaciliteter også indrettet til at levere et bredt spektrum af præfabrikationstjenester, for eksempel smedning af præfabrikerede korte længder og vægtspecifikke produkter samt specialfremstillede halvfabrikata. Desuden er vores varmebehandlingsværksted specialiseret i smedning af produkter med høj trækstyrke, hærdning af tyndvæggede rør og i at opfylde andre særlige krav. Vi giver også en lang række muligheder for kontraktarbejde:

  • Skaldrejning på kontrakt
  • Trækning på kontrakt
  • Varmebehandlinger på kontrakt (sejhærdning og temperering, normalisering, blødglødning, afspændingsglødning, osv.) både ved hjælp af en kontinuerlig proces og med en inertgasmetode
  • Præfabrikationstjenester på kontrakt (korte længder, centrerede korte længder, fastgørelse af stykker med specifikke vægte osv.)
  • Slibning på kontrakt
  • Testtjenester på kontrakt (sporing af revner, ultralydinspektioner, osv.)
  • eller kombinationer af flere processer, alt efter behov